Anjas lektiehjælp

Skræddersyet undervisning - primært matematik

Jeg giver intensiv ene eller gruppeundervisning på folkeskoleniveau, og sørger for, at du/dit barn bliver motiveret til at lære mere!

Uddannet lærer tilbyder privat undervisning/ lektiehjælp 

Jeg tilbyder hjælp til alle børn og voksne, som har behov for lektiehjælp. 

De børn, der har svært ved at følge med i klassen, får ikke den hjælp, de behøver. Det er ikke børnenes, skolens eller lærernes skyld, det er et spørgsmål om, hvor meget opmærksomhed et barn har brug for for at forstå matematikken og lære at læse, stave osv. 5 eller 15 minutter er måske ikke nok. Jeg kan tilbyde den hjælp og opmærksomhed, de behøver via ekstra lektiehjælp.

Den intensive lektiehjælp giver den opmærksomhed, de behøver. Her er barnet ikke bare et nummer i en stor klasse. Det er et barn med nogle udfordringer, der kræver personlig interesse og hjælp, det giver jeg.

Målrettet privatundervisning/lektiehjælp

Jeg giver alternativ undervisning med udfordringer. Undervisningen er individuel eller i små grupper. Det betyder ikke noget, hvilken klasse du/dit barn er i nu, eller hvilket uddannelsesniveau du/dit barn har. Jeg finder frem til problemet, og bygger et solidt fundament under det, herefter kan du/dit barn bygge videre uden at synke i igen.

Løbende privatundervisning 1:1

Undervisningen og lektiehjælpen finder sted på hverdage, efter skoletid eller i weekender. Undervisningen kan evt. finde sted i elevens hjem.

En til tre undervisningslektioner om ugen

Jeg vil typisk foreslå mellem en og tre ugentlige undervisningslektioner. Det er vigtigt, at eleven har lyst til lektiehjælp og til de faglige udfordringer, det medfører. 

Der arbejdes med tydelige læringsmål og med løbende skriftlig tilbagemelding således, at I derhjemme kan følge med i progressionen.

1-4 dages kursus - hverdage/weekend - 1:1 eller gruppe

Kurset tager udgangspunkt i elevens aktuelle færdighedsniveau, og behov for undervisning/lektiehjælp. Undervisningen består af leg, varierede øvelser, intensivt og systematisk arbejde samt tydelige realistiske læringsmål, der naturligvis er alderstilpasset.

Fokus kan være regnestrategier, hvor vi, grundigt og systematiskt, træner de forskellige regnestrategier. Det største fokus her vil være på udviklingen af funktionelle og bæredygtige regnestrategier indenfor de fire regningsarter.

Herudover vil jeg lægge stor vægt på, at barnet oplever succes med de strategier, der arbejdes med i undervisningen/ lektiehjælpen. Dette sikres ved, at undervisningen bygger på en rolig progression, hvor barnet får mulighed for at arbejde intensivt og systematisk med strategiudviklingen.

Målet for dette kursus er, at barnet skal kunne vende tilbage til skolen med oprejst pande, en nyvunden tro på sig selv og med en oplevelse af, at det nytter at arbejde målrettet med matematik.

Udredning (test)

Jeg tilbyder udredning af børn, unge og voksnes forudsætninger for og færdigheder i matematik. Udredningen kortlægger elevens vanskeligheder med matematisk tænkning og arbejde. Den er udviklet til at finde de bagvedliggende årsager til vanskelighederne. Spørgsmål om talblindhed kan evt. inddrages.

På baggrund af testresultaterne udarbejder jeg en rapport, der både beskriver vanskeligheder og behovet for undervisning.

Rapporten indeholder således klare anbefalinger til såvel skolen som hjemmet.

  • Testen er en individuel test.Privatundervisning/lektiehjælp primært i matematik 

Der findes mange årsager til vanskeligheder med fagene i skolen. Følelsesmæssige blokeringer såsom angst over for faget, automatiserings- og koncentrationsproblemer. Uanset hvad årsagen er, kan jeg hjælpe med at overkomme blokeringerne. Jeg tilbyder privatundervisning/lektiehjælp i matematik (og evt. andre fag) i form af specialtilrettelagte kurser, så du kan få lukket nogle af de huller, som du måske er havnet i. Privatundervisningen/lektiehjælpen er designet til at rykke den enkelte til et alderssvarende fagligt niveau. Som forældre bliver I introduceret til, hvilke strategier jeg arbejder med, således at I kan støtte op om udviklingen derhjemme.

Effektive regnestrategier

Disse strategier er kendetegnet ved at være hurtige og effektive. Svaret hentes nærmest automatisk fra hukommelsen. Enten kender eleven svaret, eller også bruges et delsvar som hjælp til hurtigt at finde frem til svaret.

Basale regnestrategier

Elever i matematikvanskeligheder bruger basale tællestrategier gennem hele skoleforløbet, mens deres jævnaldrende klassekammerater udvikler flere og smartere strategier op gennem skoleperioden.

Effektiv strategibrug kan læres gennem undervisning. Systematisk strategioplæring har positiv indflydelse på udviklingen af matematisk kompetence.

Talblindhed

Talblindhed, også kaldet dyskalkuli, mener man at ca. 1-6 % lider af. Talblindhed er en diagnose på linje med ordblindhed. I Danmark findes der endnu ikke en officiel definition på talblindhed, men man arbejder i øjeblikket på at nå til enighed, og regner med, at den vil lægge sig tæt op af den engelske, som lyder således: "Dyskalkuli er en tilstand som påvirker evnen til at tilegne sig færdigheder i aritmetik. Elever med dyskalkuli kan have vanskeligheder med at forstå enkle begreber om tal, kan mangle en intuitiv fornemmelse for tal, og kan have problemer med at lære faktuelle ting om tal og procedurer med tal. Selv hvis de når frem til svar, som er korrekte, eller bruger korrekte metoder, kan det være, de gør det mekanisk og uden at føle sig sikre."

Vil du have et fagligt løft/boost - kontakt:


Anja Jakobsen, Søndergade 42, 5884 Gudme

Jeg kan kontaktes pr. telefon i tidsrummet 10.00 til 19.00. Hvis jeg er i undervisning, kan du lægge besked, så ringer jeg hurtigst muligt tilbage.


Tlf.: +45 28920827
Mail: kontakt@anjajakobsen.dk